CANTI D'AMORE

La mamma r’ Cuncitella era gilosa

Questo canto, che veniva eseguito sia nelle serenate sia durante i lavori, era assai noto non solo nella nostra vallata, ma anche oltre i confini regionali. Rappresenta una schermaglia amorosa tra una fanciulla dagli occhi neri e un giovane mugnaio, e tutto il dialogo è permeato di una tangibile carnalità.

La mamma r’ Cuncitella era gilosa, mbì, mbó, mbà,
La mann’a lu mulinu, la Uocchinévera mia, 
la mann’a lu mulin’a mmacinà-ne.

Truvàvu lu mulunàru chi rurmìa, mbì, mbó, mbà,
“Sùsete mulunàru, la Uocchinévera mia, 
sùsete mulunaru e bbieni a mmacinà-ne”

“Bella figliola, sola sì’ mmenuta?  mbì, mbó, mbà!
Bella farina chi, la Uocchinévera mia,
bella farina chi vulìmu fa-ne!    

Mènte ca lu mulinu vot’e ggira, mbì, mbó, mbà,
nui ngi facimu, la Uocchinévera mia, 
nui ngi facimu na pazziàta!”

“Tu mulunaru nu’ pparlà r’ quésse, mbì, mbó, mbà,
i’ tengu sei frati, ohi Uocchinévera mia,
i’ tengu sei frati chi t’ammazzerànne.”

“Nun tengu paura r’ sei, mancu r’ sette, mbì, mbó, mbà,
tengu na pistulella, Uocchinévera mia,
tengu na pistulelle caricata.

E’ ccaricata cu palline r’oru, mbì, mbó, mbà,
la sparu mpiett’a tte, Uocchinévera mia,
la sparu mpiett’a tte e cchi more more.”

 A la matina ca scuntai lu fratu, mbì, mbó, mbà:
“Stanott’a fianc’a ssòreta, la Uocchinévera mia,
stanott’a fianc’a ssoreta aggiu rurmùtu.”

Lu fratu se vutàvu r’ palate, mbì, mbó, mbà!
“Edda m’è cchiamatu, la Uocchinévera mia,
edda m’è cchiamatu e i’ aggiu jutu!”

 

Fonte: Giulia Ciletti, Bagnoli I. 1923, casalinga, in possesso della licenza elementare. Reg. 1987.