FIABE E FAVOLE

16. Za’ Tetta e l’ombra r’ lu maritu
Fonte: Giulia Ciletti, nata a Bagnoli nel 1923, casalinga. Reg. 1998. 
Trascr. e trad. di Aniello Russo

Na vota a za’ Tetta li murìvu lu maritu. E quistu qua era statu paralizzatu tant’anni ngimm’a nu siggiulonu. Stu siggiuolonu l’èrene mistu int’a na stanza. Int’a sta stanza po’ essa tenìa: nuci chi li purtàvene, granurìniu, patane, tutte cose. Ogni bbota chi ìa int’a quedda stanza, recìa: – Ah, maritu miu, cummu te vulésse veré!
Roppu paricchi tiempu: “Ah, maritu miu”, se lu scurdàvu. Rice ca na nottu se sentivu scummiglià lu liettu, edda era r’ latu cussì, cu re spadd’a la porta, rice, li scummìgliavu lu liettu, riss’accussì iddu, risse: – Sì’ furnutu r’ rice “Maritu miu!” Re nnoci te re bbinni, re ccastagne te re bbinni, tutte cose re bbinni, a mme nu’ mme sì’ pensatu cchiù! – rice ca ngi chiavàvu nu scaffu nculu, li feci na manu lìvera. 
Rice ca questa s’azàvu senza parola, cu na frevu forte, a tterà a tterà arrevav’addù l’acciprèvutu Buccinu. Tuzzulàvu, e la jéren’aprì. Ng’era na serva, se chiamava za’ Moneca, na vecchia zita. 
– Che è succiessu, che è succiessu? – s’azavu puru l’acciprèvutu. 
Questa roppu tanta tiempu ca rinvenne, risse: – Accussì, accussì e accussì.
L’acciprèvutu Buccinu nu re bbulìa crére, pecché ste cose li prieviti nu’ re crérene: – Ma nunn’è ccosa, ma tu sì’ paccia! Te sì’ sunnatu!
Risse: – Me so’ sunnàtu? Sì’ prèvutu o nun sì’ prèvutu, vìreme qua – scummugliavu na pacca: na manu r’ommunu, lìvera ancora.

***

(testo italiano)
Zia Concetta e l’ombra del marito

Un giorno a zia Concetta morì il marito. Questo qua era restato tanti anni paralizzato su un sediolone. Questo sediolone era stato posto in una stanza, in cui lei teneva abbondanti provviste: noci che le portavano, granturco, patate, tutte queste cose. Ogni volta che entrava in quella stanza, diceva: – Ah, marito mio, come vorrei rivederti!
Tuttavia dopo parecchio tempo si dimenticò di dire: “Ah, marito mio!” Quando fu una notte, sentì che le toglievano le coperte di dosso. Lei era coricata sul fianco, con le spalle alla porta. Lui le scoprì le coperte e disse così, disse: – Hai finito di dire “Marito mio!” Le noci te le vendi, le castagne te le vendi, tutte le cose te le vendi, e a me non hai pensato più! – dicono che le menò un ceffone su una chiappa, lasciandole impressa l’impronta di una mano, come un livido. 
Dice che quella si alzò, ma aveva perso la parola, con la febbre alta. A stento si trascinò fino alla casa dell’arciprete Buccino. Bussò e l’aprirono. C’era la perpetua, si chiamava zia Monaca, era una zitellona: – Che cosa è successo, che ti è capitato? – si alzò pure l’arciprete.
Solo dopo molto si riprese e riuscì a raccontare ciò che le era accaduto: – Così, così e così!
L’arciprete Buccino non voleva crederle, perché il clero non presta fede a questi fenomeni: – Ma non è vero, tu sei pazza! Lo hai sognato.
– L’ho sognato? – rispose zia Concetta – Sei prete o non sei prete, guarda qua! – scoprì la natica: sopra, c’era ancora l’impronta di una mano d’uomo, come un grosso livido.